آموزش توالت رفتن

               آموزش توالت رفتن
 

آموزش توالت رفتن كودك زماني بايد آغاز شود كه بدن كودك از نظر جسمي آمادگي پذيرش داشته باشد يعني در ابتدا كودك بايد از خيس و يا كثيف شدن خويش آگاه شود تا سپس بتواند ادرار يا مدفوع را كنترل كند

كامل شدن كنترل ادرار و مدفوع در كودكان شامل كنترل مدفوع در شب و سپس در روز كنترل ادرار در روز و سپس در شب مي باشد . 

اكثر كودكان بين دو تا سه سالگي آمادگي پذيرش كنترل ادرار و مدفوع را در روز و شب بدست مي آورند ولي تعداد كمي نيز شايد در بيست ماهگي به اين آمادگي برسند بنابراين آموزش را زودتر شروع نكنيد و زماني كه احتمال موفقيت شما و كودكتان زياد است آموزش را آغاز كنيد .

 

براي كودك توالت هاي پلاستيكي ( لگن ) تهيه كرده و گهگاه پيشنهاد استفاده از آن را به جاي پوشك يا كهنه به او بدهيد .

به كودك حداقل يك كلمه اشاره و يا علامت در هنگام داشتن ادرار و يا مدفوع براي خبر كردن ياد بدهيد .

كودك بايد مسئوليت كارهاي خود را به عهده بگيرد مثلا براي شستن لباس زير يا شلوار كثيفش از او كمك بگيريد

اگر كودك شما به راحتي راه رفته  مي دود و مي تواند اشياء را جا به جا كند ولي قادر به پوشيدن و در آوردن لباسش نيست بايد اين اعمال را به او آموزش دهيد

به طور مطلوب آموزش مهارت هاي خودياري چون پوشيدن و درآوردن لباس شستن دست ها و .... به كودك بايد در اين زمان انجام شود ( به خاطر داشته باشيد كه آموزش شستن دست ها بيش از حد لازم نباشد )

كودك را به دليل آنكه كارهايش را به تنهايي انجام مي دهد تشويق كنيد اين عمل موجب مستقل شدن كودك  مي گردد

اگر كودك در طول روز نياز به انجام به توالت رفتن دارد به او بگوييد چند ثانيه صبر كرده و سپس به توالت برود اينكار موجب تمرين كنترل ادرار در كودك مي گردد

 

كودك را به طور آزمايشي بر روي توالت بنشانيد تا بفهمد كه درون آن نمي افتد از يك اسباب بازي مخصوص براي تشويق كودك به اين كار استفاده كنيد

 

گاهي اوقات كودكان هنگام دفع احساس درد مي كنند خوردن غذاهاي فيبردار مانند سبزيجات و ميوه ها و آشاميدن مايعات موجب شلي مدفوع و راحتي دفع مي گردد . براي كودكاني كه از آشاميدن خودداري مي كنند مصرف غذاهايي مانند سوپ مفيد خواهد بود در نتيجه عمل دفع در ذهن كودك دردناك محسوب نمي شود

هنگامي كه كودك خودش را در توالت مي شويد حساسيت هاي بي مورد نشان ندهيد . زيرا در برخي كودكان توجه  منفي والدين بيشتر از توجه مثبت آنها تاثير داشته و منجر به تكرار رفتار نامناسب در كودك مي شود بديهي است كه تكرار رفتار نامناسب كودك براي جلب توجه  والدين صورت مي گيرد

 

بخاطر داشته باشيد كه شايد آموزش توالت رفتن چندين ماه به طول انجامد اما اگر هنوز نگران يادگيري فرزند خود هستيد با پزشك متخصص كودكان مشورت نماييد

خيس كردن هاي اتفاقي و غير تكرار شونده در برخي از كودكان نبايد  به عنوان مسئله اي جدي در نظر گرفته شود آنها را نبايد به علت عدم كنترل در شب مسخره و يا شرمگين كرد

بهتر است اين موارد تا كامل شدن كنترل ادرار كودك ناديده گرفته شوند