دندانعلائم دندان درآوردن
متاسفانه از قدیم الایام این فکر رایج بوده است که دندان در اوردن کودکان با تب یا اسهال و....همراه است
ولی باید بدانیم دندان در آوردن با هیچ کدام از علائم یاد شده مرتبط نیست و تا کنون هیچ منبع معتبری این  ارتباط بین دندان در آوردن با علائم فوق را تایید نکرده است


رویش دندان ها فقط موجب افزایش ترشحات دهان و تورم لثه ها و کمی بی قراری در بعضی از شیر خوران می گردد.و در کودکان تب دار یا اسهالی بهتر است بجای ربط دادن علائم به رویش دندان ها بدنبال درمان کودک باشیم.