تب

داروهای کنترل تب ومیزان آن در اطفال
داروهای کنترل تب در کودکان متنوع است  و بر اساس سن کودک   و شدت تب می بایست تجویز گردد .
اصولا تب نشانه بیماری است  ولی گاها تب ناشی از حساسیت به دارو یا بیماری های سیستم ایمنی بدن  می باشد که فعلا از بحث ما خارج است .

تب  ناشی از دفاع بدن  در مقابل بیماری است لذا بیشتر در کو دکان و خانم های باردار  توصیه به کنترل آن می گردد.
داروهای کنترول تب عبارتند از استامینو فن و ایبوپوروفن ودیکلوفناک و ایندومتاسین و پاراستامول ....می باشد.


برای سن زیر یک سال استامینوفن از همه مناسب تر است که  به صورت شیاف و قطره و شر بت و قرص جویدنی موجود است .
بیماران که تب بیش از 38.5 داشته  و سن  بیش از 6 ماه دارند شربت ایبو پروفن با تجویز پزشک می توان داد بیمارانی که تهوع داشته یا سابقه رفلاکس مری دارند این دارو مناسب نیست .

برای مثال کودک  با وزن 10 کیلوگرم نیاز به 5 سی سی(5میلی لیتر ) استا مینوفن یا 5 سی سی ایبوپروفن یا یک عدد شیاف استامینوفن 125mg ... برای کنترول تب دارد.
شیاف دیکلوفناک برای سن بالای یک سال با دستور پزشک تجویز میگردد.