ختنه

زمان مناسب ختنه چه موقع است؟

کلا دو نظر در خصوص زمان ختنه مطرح است : 1ماه اول تولد 2-بعد از یک سالگی . بنا بر دلایل ذیل ختنه طی ماه اول

تولد توصیه میگردد.

ختنه پسرا ن دلایل مذهبی ،درمانی و بهداشتی دارد .مطالعات نشان داده شیوع عفونت ادرای در پسران ختنه نشده 2.1% و

در پسران ختنه شده 0.22%می باشد یعنی 10 برابر کمتر.

از طرفی مطالعه که روی 6000 کودک توسط آقای دکتر سیمفروش وهمکاران انجام شده مشخص گردید شانس عفونت ادرای

بدون علامت در کودکان ختنه شده 5تا 20 برابر کمتر از ختنه نشده ها می باشد .

در کل بهتر است شیر خوران حدود 1 ماهگی که زردی نوزادی رفع شده و نوزاد وزن گیری مناسب پیدا کرده است ختنه شوند.

 انجمن کودکان امریکا (APP) می گوید نوزادانی که زردی نداشته و وزن بیش از 2200گرم دارند می توان ختنه کرد .

برای اطلاع بیش تر به مقاله ذیل مراجعه نمایید :

 

لینک.......